Tid:
mandag d. 19. august kl. 17.30-19.30
Sted:
kontorfællesskabet Overdosseringen, Helgesensgade 7, st. (på Østerbro ved søerne)
Deltager:
Andreas, Karina, Emil, Sandra, Jacob, Rune
Afbud:

Referent:
Andreas

Referat

Vi brugte mødet på at forventningsafstemme og afklare målsætningen for projektet, samt at begynde at kortlægge processen:

1. Mål
Målet med projektet er at skabe kunstværker, der illustrerer, beskriver eller på anden måde levendegør forskellige dele af hverdagen på den anden side af omstillingen. Kunstværkerne skal tale til folks følelser og værdier, vække håb og begejstring og mod på fremtiden. Og hvis de ikke kan det, så skal de i det mindste gøre omstillingen nærværende, vedkommende og skabe debat. De skal ikke være entydige eller ensrettede, men give plads til en pluralitet af forskellige udtryk og visioner om fremtiden. Derfor vil vi heller ikke begrænse værkernes antal, form og udtryk på forhånd. Det kan både være film, tegneserier, musik, lysinstallationer, happenings, skulpturer, fiktion og meget andet.
Der kan være være tale om mindre projekter, med en kort tidshorisont, eller større fortællinger der kræver lang tids bearbejdning før presentation.
Projektet skal ses som den gnist eller fænghætte som vil antænde visionær tænkning om fremtiden.

2. Proces
Projektets proces forløber i fire faser:

proces.jpg


Fase 1. Research
Projektgruppen identificerer visionære helhedstænkere, eksperter og ildsjæle indenfor en række forskellige tematiske områder, der alle har viden og idéer til, hvad der ligger på den anden side af Den Store Omstilling. Vi bruger snowballrekruttering til at nå ud til dem, som vi ikke kender i forvejen (dvs. at vi spørger hver enkelt ekspert, hvem de synes vi skal invitere for at dække deres felt bedst muligt).
Samtidigt laver vi en lignende rekrutteringsproces med kunstnere og kreative (designere, filmmagere, reklamefolk mv.), der skal arbejde sammen med de visionære om at skabe kunstværker om livet på den anden side af omstillingen.

Fase 2. Udvikling
Vi samler alle disse folk til et stort to dages-seminar.

Dag 1: Løsningsnørderi
Eksperter, ildsjæle (dvs. folk, der allerede arbejder med konkrete omstillingsløsninger i praksis) og helhedstænkere arbejder sammen i grupper om at udvikle visioner og løsninger indenfor en række tematiske felter. Målsætningen er, at de skal komme de løsninger, som de ønsker sig. Ikke bare dem, som de tror, at de kan få. De skal ikke bare være bæredygtige, de skal gerne være blomstrende. Efter at de om formiddagen har udviklet visioner for hvert temaområder, blander vi dem på tværs af temaerne, så de kan sparre indbyrdes, knytte forbindelser mellem de forskellige visioner og på den måde videreudvikle hinandens løsninger. Tanken er, at give disse folk, der har meget forskellige faglige baggrunde, erfaringer og indgangsvinkler til omstilling, muligheden for både at definere en vision med baggrund i denne faglighed, samt berige og udfordre hinanden på kryds og tværs.

Dag 2: Drømme og samtaler
Dagen starter med, at deltagerne fra dag 1 møder de kunstnere, der er blevet rekrutteret til projektet. De bliver sendt ud på en drømmerejse, hvor de hver især skal prøve at forestille sig deres helt egen vision af, hvordan verden kan se ud på den anden side af den store omstilling. Inspireret af Donella Meadows' arbejde med sådanne visionsprocesser.
Derefter fordeler kunstnere og visionære sig i grupper efter deres interesser i de tematiske spørgsmål, som projektet er bygget op i. De samles i små grupper på max 8 i en slags samtalekkøkkener eller samtalesaloner, hvor de sammen kan tale sig ind på hinanden og deres visioner for fremtiden. Der er masser af tid til at kunstnerne kan stille alle de dumme spørgsmål, som de har brug for at stille.
Til sidst finder kunstnere og visionære sammen to og to om at lave et kunstværk sammen.

Fase 3. Samarbejde
Næste fase er et 2-måneders samarbejde mellem de enkelte visionære og kunstnerne, hvor de skaber et kunstværk sammen. Det kunne f.eks. være inspireret af HyggeFactory's model, hvor kunstnere agerer mentorer for børn og unge og hjælper dem med at formidle deres idé og deres værk.

Fase 4. Kunst!
Vi afholder en stor fernisering, hvor alle værkerne lanceres. Udstillingen er en slags montage over omstillingsvisioner. Det er et patchwork, der vil være fyldt af indbyrdes modsigelser og overraskende samspil. Diversiteten er netop en pointe i sig selv: Der er ingen, der har monopol på at drømme om fremtiden. Kunstværkerne i sig selv skal ramme bredt, alt fra skøre Strid-tegneserier og artsy Christoffer Boe-film til vægtige Olafur Eliasson-installationer, poppede Sara Blædel-noveller eller reklameplakater (lidt inspireret af filmen No). Selvfølgelig med masser af ukendte, upcoming kunstnere og kreative også.

Udover selve værkerne vil der være kort og klar information, der beskriver baggrunden for værket. Hvad var situationen før omstillingen, hvordan er den efter. Herunder f.eks. beskrivelse af de konkrete politiske eller lokale initiativer, som værket bygger på. Det kunne f.eks. være en kort videopræsentation, hvor Ole Bjerg fra Gode Penge fortælle om hvordan et samfund baseret på Full Reserve Banking ville se ud. Men hele pointen er, at kunstværkerne i sig selv er rambukken, der får folk til at tænke anderledes om omstilling, som udfordrer deres værdier og vækker deres følelser. I anden række kan de så opsøge den relevante viden og sagkundskab, hvis de har mod på at lære mere om hvilke problemer, som Omstillingsvisionerne rent faktisk går ind og løser.

Bag hvert værk vil der være en opfordring med spørgsmålet: "Hvad kan du gøre nu?", der peger på en håndfuld konkrete initiativer, som man kan gå ind og støtte for hver af disse præsenterede temaer. (f.eks. kan en opfordring efter fødevare-temaet være, at man går ind og bliver medlem af Københavns Fødevarefællesskab).

Kunstværkerne samles på en hjemmeside, som en vandreudstilling, der kan tage rundt i landet, på tryk f.eks. i form af en tegneserie, som en film, der kan blive sendt i TV eller andet.

3. Næste skridt
Projektgruppens næste møde er mandag d. 9. september kl. 19 i Overdosseringen, Helgesensgade 7. st. Teglstrupvej 29

Til næste gang skal vi hver især summe over:
  • Hvilke temaer skal vi arbejde med? Disse temaer bliver gennemgående for hele projektet, så det er vigtigt, at de bedst muligt dækker og beskriver de spørgsmål, som folk vil have til, hvordan hverdagen ser ud på den anden side af omstillingen. Vi snakkede om, at det i det hele taget er bedre og mere operationelt at formulere temaerne som spørgsmål, som folk kan stille og som visionære og kunstnere sammen kan arbejde med at besvare. Altså f.eks. at stille spørgsmålet "Hvad kommer vi til at spise, og hvor kommer maden fra?" i stedet for at have et tema, der hedder "Landbrug og fødevarer"
  • Hvilke visionære folk skal vi rekruttere?
  • Hvilke kunstnere skal vi rekruttere?
  • Hvem vil være oplagte samarbejdspartnere?
  • Hvem vil være interesseret i at sponsorere projektet?

På næste møde bliver vi meget mere konkrete og fastlægger rammerne for projektets indhold udfra disse ovenstående kategorier.