Tid:
søndag d. 1. december kl. 18.00-20.00
Sted:
Det økologiske inspirationshus, Allégade 7-9, Frederiksberg
Deltager:

Afbud:

Referent:

Dagsorden:

1. Opsamling på visionsværkstedet d. 18. november
Mandag d. 18. november afholdt vi en test af visionsværkstedet for en gruppe venner og interesserede i Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg. Der var ca. 20 deltagere i alt, inklusive os som værter (Rune, Frederikke, Jacob og Andreas deltog). Jacob stod for drømmerejsen og den efterfølgende evaluering. Teksten til hans version af drømmerejsen ligger her.

Herunder kan vi samle op på vores oplevelser og læringer fra visionsværkstedet, så vi bedst kan evaluere og planlægge næste skridt:

Andreas:
 • Koblingen mellem mikro og makro i drømmerejsen er svær for de fleste, og at vi med fordel kan dele dette op i to drømmerejser, og så have to runder af opfølgende samtaler:
  • Mikro-niveau – det helt nære, personlige og værdibaserede. Hvad er det mest optimale liv for mig? Hvordan vil min drømme-hverdag se ud? Drevet af meget åbne og sansebaserede spørgsmål. Følelsesbåret vision.
  • Makro-niveau – det større perspektiv. En slags Google Earth "udefra og ind" drevet af mere præcise spørgsmål om samfundets indretning (el, affald, etc.)
 • Der skal utroligt lidt til at pode eller forme folks forestillinger og visioner. Enkelte ledende spørgsmål eller antagelser kan let begrænse rejsen. Det skete f.eks. med antagelserne om hjem, hoveddør og arbejde i drømmerejsen, der gjorde, at mange deltagere kun kunne forestille sig deres egen nuværende bolig eller arbejde.
 • Det er bedre med færre, åbne spørgsmål og længere pauser til at udforske dem.
 • Vi kan med fordel give tid og plads til, at deltagerne selv kan udforske deres vision på egen hånd til sidst i (den første) drømmerejsen. Dvs. 5 minutter uden spørgsmål og pegen i den ene eller den anden retning fra vores side.
 • Vi skal tænke meget mere over samspillet mellem drømmerejser, samtaler, stille refleksion og afsluttende opsamling. Der er stort potentiale for at koble deltagerne tættere sammen gennem deres visioner, især med to drømmerejser på to forskellige niveauer. Det vil kunne åbne op for en bevægelse fra Nær (personlig) til Fjern (samfundsmæssig) til Fælles (lokalt, handlingsorienteret), som det vil være rigtig interessant at udforske mere.

Skriv meget gerne jeres tanker ind her!

Rune
 1. Jeg er en smule nervøs for at opdele det i en mikro og makrodrømmerejse. For det vi oplevede var at deltagerne blev inspirerede af hinanden og derved ønskede at lave deres rejse om. De kan ikke lave den om hvis de ikke får muligheden for at besøge samme genstandsområde igen - det gør de ikke hvis vi laver to forskellige typer rejser. Istedet tænker jeg at der skal være to rejser hvor starten er mikro (nær) og slutningen er makro (teknisk). Så kan de derefter lade sig inspirere af hinanden og næste gang forbedre deres rejse markant.
 2. Jeg tænker spørgsmål kunne vinde ved at vi sagde: Kan du forestille dig at du... Det er et trick fra de øvelser jeg selv laver hver dag (fra det amerikanske neuro-feedback forskningscenter), fordi det giver hjernen et frirum til at forestille sig ting uden at føle præstationspres.
 3. Kan du forestille dig at du vågner op i dit fremtidige hjem og udforsker hvordan det ser ud og føles? Kan du forestille dig at du går udenfor og oplever hvordan rummet udenfor din fremtidige bolig ser ud? Er det muligt for dig at forestille dig at du møder et par mennesker og hilser på dem? Kan du forestille dig at du...
 4. Tro mig det giver en meget chill out stemning. det lyder repeterende, men det er det ikke i situationen. Desuden varierer man ved af og til at skrive "er det muligt for dig at forestille dig" og andre gange kan man sige en kort tekst før man spørger om noget, hvis man vil give en introduktion til hvad personen nu skal forsøge at forestille sig. Så selve spm ikke bliver alt for langt og personen glemmer hvad der skal forsøges.
 5. Et forslag til program: Intro. Drømmerejse et. Deling af rejser 2 og 2 og så fælles deling (hvis der er mange er fælles deling at man skal vælge 1 vigtig ting fra rejsen og fortælle). Drømmerejse to. Ny 2 og 2 deling af rejser, fællesdeling og fællessnak om visioner. Jeg synes konceptet virkede til at skabe en rigtig tæt og tryg stemning mellem deltagerne, og vi skal prøve at genskabe og forstærke denne følelsen. Det var for mig det smukkeste ved hele øvelsen.

Amund
 1. i forhold til den indre og ydre drømmerejse, er jeg nogenlunde på linje med Rune. Det har også noget at gøre med, at jeg ikke synes drømmejsen skal lave den opdeling mellem indre og ydre, eller nær og fjern, da det hele jo hænger sammen. Det er dog en god ide, at give rejsen noget retning, feks, fra det nære til det fjerne(mikro til makro kosmos) - ligesom tanken om at omstillingen starter i vores indre, og bevæger sig ud. Jeg antager, at dette er en god måde at gøre det på, men det kan også være at Andreas' ide ville fungere lige så godt. Det kommer vel også an på hvad vi gerne vil lægge vægt på.
 2. Fordelen ved at køre 2 omgange drømmerejse, og 2 omgange sparring, er at deltagerne får mere tid til at reflektere over hinandens drømmerejser, og inspirere hinanden til at drømme videre, og diskuterer i hvad for en retning vi/ de gerne vil have samfundet. Derfor synes jeg også personligt at delingen er så rigtig i denne her proces. Jeg kunne rigtig godt lide ideen med visionskortene, hvor man frivilligt til allersidst, kunne dele noget af sin drømmerejse.
 3. Forslag til strukturen: Runes forslag, med den eventuelle ændring, at man efter første drømmerejse, går i store grupper, efter man har snakket 2 og 2, og dermed først snakker alle sammen sammen, efter sidste drømmerejse.
 4. Spørgsmålene skal være mere åbne, med mindre man bevidst vil have personerne til at tænke på noget bestemt. Istedet for at spørge til arbejde, så spørge til, hvordan ens hverdag ser ud. I det store hele, handler det vel om ikke at begrænse personernes fremtidsdrømme, og især ikke med spørgsmål der begrænser svarende til det nuværende sandhedsparadigme.
 5. Jeg er enig i færre spørgsmål, og at man med fordel kunne give tid til mere frirum til sidst i drømmerejsen. Jeg er også enig i, at koblingen mellem nær/ inde, fjern /ydre og fælles er interessant og vigtig at udforske. Tænker dog at det handlingsorienterede høre et andet forum til? Visionskortene kan måske hjælpe med at bringe denne proces ud, på længere sigt.
 6. Jeg synes det er en god ide, at prøve forskellig målgrupper af, så drømmerejsen kunne udbredes til hvem som helst.
 7. Tror 5 timer er lidt lang tid, men lad os prøve.


2. Næste skridt
Hvordan skal vi gribe næste visionsværksted an? Kan vi finde en helt anden målgruppe? F.eks. en gymnasieklasse?


Møderefaret fra d. 1 december:
Tilstede: Jakob, Rune, Andreas, Liv og Amund.
Refarent: Amund (i er velkommen til at redigere eller tilføje)
 1. Evaluering: Forgående visionsværksted gik godt. Der blev forslået en række justeringer, så som mindre konkrete spørgsmål, 2 drømmerejser med samtale imellem, og mulighed for at videreudvikle ens drømme om fremtiden, i forhold til de andres forestillinger. Jakob oplevede med hans eget arrangement, at folk efterspurgte det modsatte af, hvad folk efterspurgte den firegånde gang. Nu ville folk have det mere konkret. Der er også snak om der skal være 2 drømmerejser, en med et mikro, og en med et makro pespektiv. Eller om der skal være 2 drømmerejser, hvor man anden gang har mulighed for at bygge videre på sin vision, efter inputs fra samtalerne. Der er mange møder at fasaliterer drømmerejsen, alt efter hvad man gerne vil ligge vægt på, og hvad for et gruppedynamik man arbejder med.
 2. Det videre forløb: Det bliver besluttet, at vi fremover vil eksperimentere med med open source, R&D i mindre grupper eller som enkelte personer. De erfaringer vi gør os, kan så diskuteres og analyseres i gruppen Omstillingsvisioner, hvor vi kan dele den viden vi får og hjælpe hinanden. På den måde kan vi rykke hurtigere, og skabe en dynamisk udvikling. Man kan altid henvende sig, og høre om folk ville være interesserede i at hjælpe til med et visionsværksted, ligesom man kan gå i samarbejde på tværs af erfaringer, så de mindre erfarne kan lære af de mere erfarne.
 3. Konkrete ideer til visionsværksted: Partiet Alternativet(Andreas og Rune), gymnasieklasse(Andreas), Jabob snakkede om noget, som jeg ikke kan huske. Liv og Amund kunne måske gå sammen om noget. Vi skriver hvis vi laver visionsværksted, eller har en ide til et, eller har brug for hjælp. Og prøver at samle nye erfaringer til næste møde.
 4. Næste møde er hos mig(Amund) søndag d. 26 januar, kl. 18. Vi snakkede om måske at spise sammen. Adressen er Gammel Kalkbrænderivej 54, 2th. 2100 Kbh Ø.(lige ved Nordhavn st.)