Tid:
tirsdag d. 8. oktober kl. 17.00-19.00
Sted:
Overdosseringen, Helgesensgade 7 st., København Ø
Deltager:
Andreas, Jacob, Sandra, Frederikke, Rune
Afbud:

Referent:
Andreas / Sandra


Dagsorden:


1) Forventningsafstemning: Hvad kan vi løfte som gruppe pt.? Hvor megen tid, lyst og energi har folk til at lægge i projektet?
Der har været en del melden til og fra omkring projektet, så vi tog en runde for at finde ud af, hvor vores energi ligger og hvad vi kan overskue at løfte som gruppe. Det stod ret hurtigt klart, at energien mest ligger i det nære og konkrete projekt med at lave et visionsværksted.
Derfor valgte vi at stille det store kunstner/nørde-samarbejde på pause og fokusere på at udvikle et godt koncept for et visionsværksted, som vi kan bruge både til helt almindelige hverdagsdanskere såvel til kunstnere og visionære. Omstilingsvisioner skal være et grund-demokratisk projekt, hvor der er plads til alle. Der er ingen, der har monopol på at drømme om fremtiden.

2) Design og planlægning af visionsværksted
Derfor gik vi direkte ombord i at designe konceptet for et visionsværksted. Vi tog udgangspunkt i den Backcasting-øvelse, som Mathias og Rune havde lavet på seminaret på Krogerup, en visionsøvelse, som Sandra havde lavet med Byhaven 2200 i forbindelse med deres sæsonafslutning, en udstilling og nogle øvelser, som Jacob havde deltaget i i Malmö, samt en række forskellige visionsøvelser, som vi fundet på nettet.

Backcasting:
1. Drømme om fremtiden: Hvad ønsker du dig?
2. Barrierer: Hvad står i vejen?
3. Handlinger: Hvad kan vi gøre nu?

Visioner i Byhaven:
1. Hvorfor er du her?
2. Hvad er din vildeste drøm for byhaven?

Disse to spørgsmål åbner op for at knytte enkeltpersonernes motiver for at være sammen med en vision for hele haven, og skaber et billede af, hvad haven giver mulighed for at drømme om og håber på. Sammen skaber deltagerne dette billede bid for bid og inspirerer hinanden.

Udstilling Malmö:
Tog udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad hvis vi vinder?

Øvrige visionsøvelser:


Der var en masse forskellige elementer i spil. Både individuelle og kollektive visioner og drømmerejser. Nedskrivning og samtaler. Spørgsmål og brainstorm. Visioner, barrierer og løsninger... Alle disse ting prøvede vi at afveje i forhold til hinanden for at lave et koncept, der bedst kan nå de mål vi gerne vil nå med værkstedet: At give folk et billede af, hvordan hverdagen kan se ud på den anden side af den store omstilling. Et billede, som de kan finde håb, mod og begejstring i, som kan lede dem til at handle aktivt for at skabe forandringer i dag.

Vi nåede ikke at blive færdige, men her er et foreløbigt udkast til visionsværksted:

1. Drømmerejsen, individuel vision (15min) (byg eve. videre på Meadows' koncept med 'coach' spørgsmål)
2. Visions-skribleri (personlig vision) (15min)
3. Visions-dialog, 2&2 (20 min)
4. Post-it (skriv de vigtigste visioner ned) (5 min)
5. Post-it-plenum (30min) - "I ved sådan en tema-cirkel, som jeg ikke lige kan illustrere i wiki;-)"
6. Gruppe discussion (60 min)
7. Tværgående diskussioner?

3) Design og planlægning af visionsværksted
Næste møde er mandag d. 21. oktober kl. 17 hos Sandra.

Til dette møde skal vi hver især medbringe vores bud på et design for visionsværkstedet. På mødet stykker vi disse forskellige bud sammen til et samlet design, som vi så afprøver i fællesskab. Derefter skulle vi gerne være klar til at afholde et rigtigt visionsværkstedsarrangemnet. :-)