Torsdag d. 9. oktober holdt Andreas og Jacob hvert et kort oplæg med fokus på forskellige måder at anvende systemisk tænkning i praksis.

  • Andreas' oplæg om VSM-modellen og den systemisk inspirerende organisationsstruktur i Københavns Fødevarefællesskab:
  • Jacobs oplæg om Natural Step-modellen og systemisk inspireret miljøplanlægning. Se illustrationer herunder:


MakroskopMentalModel.png
Systemisk Træ.png
Steps in strategic Planning.png