Udkast til Projektbeskrivelse
Denne tekst er tænkt primært som noget vi kan vedhæfte en mail, når vi tager kontakt til nørder, eksperter, kunstnere samarbejdspartnere, workshopdeltagere osv. for at lodde stemningen og skabe interesse. Og sekundært til at sende afsted til en fond/sponsor for at prøveteste om projektet ligger inden for deres støtte-område.

Dette er et hurtigt udkast som jeg (jacob) har lavet. Det er åbent for ændringer og skal sandsynligvis igennem et par iterationer. hvis du ser noget der kan forbedres, så ændr det, eller skriv ved siden af (i en parentes).

Omstillingsvisioner


Det billede der opstår i manges bevidsthed når vi hører ordet "Bæredygtighed", er et sørgeligt maleri.
Vi forestiller os en hård tid, med store ofre og afsavn. Vi kommer til at gøre mindre af alt det vi holder af; rejse mindre, spise kedeligere, stille bilen, arbejde hårdere for mindre og det er gråvejr det meste af tiden. Når vi har gjort alt dette, kan det være vi har vundet et par årtier mere, inden det uundgåelige kollaps. Det bedste vi kan håbe på er at gøre det lidt mindre dårligt.

Det er selvfølgelig en karikatur. Pointen er at vi har brug for at udvide vores ordforråd om fremtiden og rigere billeder af det gode samfund. Hvis vi skal motivere flere til at tage miljøudfordringerne alvorligt og turde arbejde for at finde løsninger, er vi nødt til at have en bedre balance mellem truslen om helvede og forventningen om himlen. Det er her "Omstillingen" kommer os til undsætning. I dette begreb ligger der nemlig et krav om at stille spørgsmålet "Hvad omstiller vi til?", det er fremadrettet, hvor bæredygtighed er stilstand.

Målet med "Projekt Omstillingsvisioner" er at skabe kunstværker, der illustrerer, beskriver eller på anden måde levendegør forskellige dele af hverdagen på den anden side af omstillingen. Kunstværkerne skal tale til folks følelser og værdier, vække håb og begejstring og mod på fremtiden. Og hvis de ikke kan det, så skal de i det mindste gøre omstillingen nærværende, vedkommende og skabe debat. De skal ikke være entydige eller ensrettede, men give plads til en pluralitet af forskellige udtryk og visioner om fremtiden. Derfor vil vi heller ikke begrænse værkernes antal, form og udtryk på forhånd. Det kan både være film, tegneserier, musik, lysinstallationer, happenings, skulpturer, fiktion og meget andet.
Der kan være være tale om mindre projekter, med en kort tidshorisont, eller større fortællinger der kræver lang tids bearbejdning før præsentation.
Projektet skal ses som en gnist eller fænghætte som vil antænde visionær tænkning om fremtiden.

Indholdet eller grundlaget for værkerne skal komme fra en række fremtidsværksteder, hvor "nørder" med viden og erfaring om et givent område mødes med "kunstnere/formidlere". Idéen er således at vi sammen skaber det grundmateriale der tages udgangspunkt i.

Temaer
For overskuelighedens skyld har vi valgt 8 temaer ud, som vil være de gennemgående i projektet under overskriften
"Hvordan ser hverdagen ud på den anden side af en grønne omstilling?"

Vi prøvede at formulere dem som spørgsmål, som kan være med til at sætte tanker i gang — både hos visionære, kunstnere og alle andre. De er ikke spidsformulerede, så hvis der er nogen, der har forslag til bedre formuleringer, så må I endelig byde ind:
  1. Hvor kommer vores mad fra?
  2. Hvor kommer vores strøm og varme fra?
  3. Hvordan kommer vi omkring?
  4. Hvordan bor vi?
  5. Hvor kommer vores ting fra? ( — og hvad bliver der af dem, når vi er færdige med at bruge dem?)
  6. Hvad bruger vi penge på? ( — og hvor kommer de fra?)
  7. Hvad laver vi i vores fritid?
  8. Hvad arbejder vi med?

Hvordan kan du være med?
Vi bruger sneboldtrekruttering til at finde nørderne og kunstnerne derude. Hvis du er en nørd eller kunstner, kan du deltage i de arrangementer der løbende vil blive slået op eller finde sammen med bekendte og begynde at tale om fremtiden og jeres visioner. Du kan sende denne beskrivelse videre til 3 som kunne være interesserede.

Tidsplan og aktiviteter
ikke noget planlagt endnu

Gruppen bag projektet (hvordan organiserer vi os/det)

Økonomi (budget, behov, fonde. måske vente med det til en egentlig fondsansøgning)

Anbefalet litteratur, links osv. for nysgerrige
http://borgerlyst.dk/2012/05/28/visionens-kraft/